“Weten waarin je jezelf beperkt, is weten hoe je jezelf vrij kunt maken.”

Behandelvormen

Sensi Stress Release

Dit is een techniek waarbij onbewuste belemmeringen kunnen worden opgeheven, zonder daar specifieke kennis van te hebben of details van te weten.

Deze belemmeringen zijn vaak (onbewust) ontstaan door gebeurtenissen in het verleden en spelen in het huidige leven op een onbewust niveau een negatieve rol. Hierdoor kan spanning, stress en onbalans ontstaan met daaraan gekoppeld ongewenst gedrag.