“Houd je bezig met dat wat je vervult met enthousiasme,
verwondering, ontspanning en blijdschap.”

Activiteiten

Activiteiten op maat

Ik hecht er grote waarde aan mensen hun eigen kracht te laten ontdekken. Zo kunnen zij zelfstandiger en onafhankelijker door het leven gaan. Ik informeer mensen graag over ‘bewuster leven’, de Sensi-therapie en een natuurlijke benadering van klachten.
Er zijn veel tips te geven om:

  • beter om te gaan met eigen overgevoeligheden of die van een ander.
  • jezelf te aarden om ‘steviger’ in het leven te staan.
  • jezelf af te schermen tegen de veelheid aan invloeden van buitenaf.
  • signalen van het lichaam op te merken en te ‘vertalen’ naar verandering.
  • te spiegelen: leren van en groeien door datgene wat (ongeboren) kinderen (of dieren) ons willen ‘vertellen’.

Ik kan er over vertellen tijdens een lezing, of we kunnen samen oefenen tijdens een workshop.
Een aantal behandelvormen, zoals de EFT en Holistic Pulsing kan ik overdragen om in de privé-situatie toe te kunnen passen.
Geef aan waar je interesses naar uitgaan en we passen de activiteit er op aan.